Αγγελία δικηγορικής εταιρίας για τους αποφοίτους του ΠΜΣ “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”

04-12-14 web.xrh 0 comment

Διεθνής Δικηγορική Εταιρία

αναζητεί

 

Νομικό, με γνώσεις και εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, MiFID, UCITS, EMIR, AIFMD, CSDR, στο δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών, των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, των επενδυτικών υπηρεσιών κεφαλαίων και άλλων συναφών θεμάτων λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως και αποδεδειγμένα να έχουν:

-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στους ως άνω τομείς.

-Υψηλό βαθμό πτυχίου ΑΕΙ και μεταπτυχιακός τίτλος.

-Άριστη γνώση αγγλικής και χρήσης Η/Υ.

-Συστάσεις.

 

Αποστολή βιογραφικών: law.athens@gmail.com