Προπτυχιακό, Λογιστική, Αναβολή διάλεξης 18/12

17-12-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι την Πέμπτη 18/12 η διάλεξη του μαθήματος ‘Λογιστική’ του 1ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί.