Ίδρυμα Ωνάση, Πρόγραμμα Υποτροφιών

05-01-15 web.xrh 0 comment

 

New Logo Onassis 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

 

 

Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες, Ακαδημαϊκού Έτους 2015/2016.

 

Τα Προγράμματα αφορούν σε:

 

1. Υποτροφίες για σπουδές στο Εξωτερικό, πλήρους παρακολούθησης, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε όλους τους επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς κλάδους, ή την πραγματοποίηση Βελτίωσης Τεχνικής στις Τέχνες.

 

2. Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα, πλήρους παρακολούθησης, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε όλους τους επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς κλάδους.

 

3. Υποτροφίες για Παιδιά Ναυτικών και Υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση.  

 

 

Προθεσμία

 

Υποβολή Αιτήσεων & Δικαιολογητικών

έως και

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Για περισσότερες πληροφορίες