Ώρες γραφείου εξεταστικής περιόδου, Α. Μπότσαρη

15-01-15 web.xrh 0 comment

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου η κα. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 16/01, 2-4

Δευτέρα 19/01, 3-5

Τρίτη 17/02, 12-2