Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης για τη μεταφορά στη νέα προγραμματική περίοδο

20-01-15 web.xrh 0 comment

20/1/2015

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης για τη μεταφορά στη νέα προγραμματική περίοδο

Στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης για τη μεταφορά στη νέα προγραμματική περίοδο» το οποίο έχει ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από την Εταιρεία «REMACO Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης», διεξάγεται έρευνα πεδίου σε δείγμα επιχειρήσεων που απασχόλησαν φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε δείγμα φοιτητών που συμμετείχαν.

Βασικός στόχος της έρευνας πεδίου είναι η συλλογή χρήσιμων πληροφοριών και εκτιμήσεων που αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό συναφών δράσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξαχθούν ορθά αξιολογικά συμπεράσματα για τη δράση, στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι πολύ σημαντική η άμεση ανταπόκρισή σας, για να μπορέσει να συνεχιστεί η πρακτική και τα επόμενα έτη.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της REMACO που υπάρχει συνημμένο και να μας το επιστρέψετε μέχρι τις 22/01/2015 στο eperan@unipi.gr.