Ώρες γραφείου εξεταστικής περιόδου, Χρ. Στεφανάδης

21-01-15 web.xrh 0 comment

21/1/2015

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου ο κος Στεφανάδης θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την Παρασκευή 23/1/2015, 10:00-12:00.