Σεμινάριο Bloomberg

22-01-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος ότι την Δευτέρα 26.1.2015 στις 15.00-17.00 & την Τρίτη 27.1.2015 στις 10.00-12.00 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τη βάση δεδομένων Bloomberg από τον κ. Κωνσταντίνο Τσάνη (Bloomberg/London).