Εγγραφή Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

06-02-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι κάτωθι επιτυχόντες των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος, να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία από 12/02/2015 έως 18/02/2015 και ώρα από 9:00 έως 11:30 π.μ., προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και τέσσερις (4) φωτογραφίες:

1.    ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
2.    ΠΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ