Προπτυχιακό, Στοχαστική Χρηματοοικονομική, αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

27-02-15 web.xrh 0 comment

27/2/2015

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής: “ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”, της Τετάρτης, θα γίνεται στην αίθουσα 337, αντί της 340.

Συνεπώς η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται:

  • Τρίτη, 16.15-18.00, ΓΛ405
  • Τετάρτη, 12.15-14.00, 337