Προπτυχιακό, Μακροοικονομική ΙΙ, αναβολή μαθήματος

03-03-15 web.xrh 0 comment

3/3/2015

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος “Μακροοικονομική ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω υπηρεσιακών υποχρώσεων του διδάσκοντος.