Προπτυχιακό, Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

05-03-15 web.xrh 0 comment

5/3/2015

Το μάθημα 8ου εξαμήνου “Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές“, θα διδάσκεται:

  • Τρίτη, 08.15 – 10.00, αίθ. 101
  • Τετάρτη, 08.15 – 10.00,  αίθ. 201