Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

05-03-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» (μάθημα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί και θα εξετασθεί διά της εκπόνησης εργασίας/εργασιών των φοιτητών/φοιτητριών που θα το επιλέξουν. Οι εργασίες θα έχουν ομαδικό χαρακτήρα και η ποιότητά τους θα πρέπει να είναι εφάμιλλη των επιστημονικών δημοσιεύσεων που είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε περιοδικά κύρους. Κατά την εκπόνηση των εργασιών θα οργανώνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους φοιτητές/φοιτήτριες κατά το πρότυπο του προγράμματος σπουδών. Το σύνολο των φοιτητών που θα επιλεγούν να αναλάβουν εργασίες δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6). Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο: (α) τη σχετική επίδοση των υποψηφίων, (β) τη συζήτηση που θα προηγηθεί με τον διδάσκοντα, (γ) τη θέληση των υποψηφίων να εκπονήσουν εργασία/εργασίες που η ποιότητά τους θα τους επιτρέπει να είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, (δ) τη σειρά προτεραιότητας.
Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται να επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπόνηση εργασίας/εργασιών κατά τα προαναφερθέντα, καλούνται σε συνάντηση στο γραφείο του διδάσκοντος (Γρηγορίου Λαμπράκη 126, γραφείο 701, 7ος όροφος) την Τρίτη, 10.03.2015, 12.15-15.00 ή την Τετάρτη, 11.03.2015, 14.00-16.00. Επίσης, προαιρετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μου αποστείλουν ένα email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο pstaik@unipi.gr.
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους, ώστε όσοι δεν επιλεχθούν να έχουν το περιθώριο να επιλέξουν άλλο μάθημα επιλογής. Ειδικότερα, η επιλογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15.03.2015, ενδεχομένως και νωρίτερα.