Προπτυχιακό, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

05-03-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο υλικό που έχει αναρτηθεί και που θα αναρτηθεί στο eclass.unipi.gr για το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Παρασκευή, 13.03.2015. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν στο μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, η ηλεκτρονική πρόσβαση στο μάθημα θα κλείσει και δεν θα γίνουν δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για παράταση της προθεσμίας πρόσβασης. Υπογραμμίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα αναρτώνται στο eclass.unipi.gr.
Επίσης, ανακοινώνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες ότι οι διαλέξεις της Τρίτης, 17.03.2015 και Τετάρτης 18.03.2015 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν τις εξής ημέρες και ώρες:    Παρασκευή, 20.03.2015, 08.15-10.00 (αίθουσα 103)
Παρασκευή, 27.03.2015, 08.15-10.00 (αίθουσα 103)
Κατά τα λοιπά το πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος παραμένουν ως έχουν.