Προπτυχιακό, ακύρωση μαθημάτων κ. Ανθρωπέλου, 10-13/3/2015

08-03-15 web.xrh 0 comment

8/3/2015

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του κ. Ανθρωπέλου για το διάστημα από 10-13/3/2015, ακυρώνονται, λόγω προγραμματισμένης επαγγελματικής υποχρέωσης του διδάσκοντος.

Οι αναπληρώσεις τους θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.