Προπτυχιακό, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

13-03-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος των φοιτητών του Β’ εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις της Τετάρτης, 08.15-10.00 στην αίθουσα 107 θα μεταφερθούν και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, 08.15-10.00 στην αίθουσα 103. Η αλλαγή θα αρχίσει να ισχύει από τη διάλεξη της Τετάρτης, 22.04.2015. Μέχρι τότε (δηλαδή, μέχρι 22.04.2015) θα ισχύει το τρέχον πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις αναπληρώσεις μαθημάτων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.