Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg” στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην ΚΡΗΤΗ

16-03-15 web.xrh 0 comment

16/3/2015

Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg” στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας στην ΚΡΗΤΗ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος Απασχόλησης στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας στην ΚΡΗΤΗ. Το εν λόγω Πρόγραμμα προβλέπει την απασχόληση μέχρι 10 αποφοίτων  (Πτυχιούχων ή/και Μεταπτυχιακών) της τελευταίας διετίας (από 1.1.2013), στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 έως 12 μηνών, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις τραπεζικές εργασίες.  

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στους τομείς των Οικονομικών / Χρηματοοικονομικών, Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή / και

– Κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρώτου κύκλου, κατά προτίμηση στους ανωτέρω τομείς.

Διευκρινίζεται ότι ο πιο πρόσφατος τίτλος σπουδών των υποψηφίων πρέπει να έχει ληφθεί κατά την τελευταία διετία (από 1/1/2013).

 

–  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23/3/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

–  Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης: 4/5/2015

–  Για περισσότερες για το Πρόγραμμα καθώς και για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω σελίδα:

https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank/i-work@nbg_kriti