Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

18-03-15 web.xrh 0 comment

18/3/2015

Μεγάλη Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Α.Ε.Ι. ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

για το τμήμα ανάπτυξης αγοράς φυσικού αερίου στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

·         Απόφοιτο Α.Ε.Ι. Μηχανικό ή Απόφοιτο Χρηματοοικονομικής Σχολής

·         Μεταπτυχιακές σπουδές ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση της αγοράς ενέργειας  (Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Ανάλυση Αγορών και Στρατηγικός Σχεδιασμός)

·         Επαγγελματική εμπειρία >4 έτη

·         Εμπειρία σε οργάνωση συμβάσεων για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου

·         Παρακολούθηση και ανάλυση αγορών, ανάλυση ρίσκου, στρατηγικός σχεδιασμός για την προμήθεια χονδρικής

·         Πολύ καλή κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

·         Εργασιακή εμπειρία σε εργαλεία ανάλυσης κόστους και μοντέλα για τη διαμόρφωση τιμής για την μεταφορά και διάθεση Φ.Α. στην αγορά

·         Σχεδιασμός προϊόντων και τιμολογιακής πολιτικής για την αγορά Φ.Α.

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
  • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
  • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 210 65 14 700, email: edilath@edil.gr