Προπτυχιακό, Μακροοικονομική ΙΙ, αναβολή διάλεξης 27/3/2015

26-03-15 web.xrh 0 comment

26/3/2015

Την Παρασκευή 26/3/2015, δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος “Μακροοικονομική ΙΙ“, λόγω  υπηρεσιακών υποχρώσεων του διδάσκοντος.