Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλ​ου

20-04-15 web.xrh 0 comment

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος προσκλήθηκε από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής του London School of Economics (LSE) να διατελέσει ως  External Examiner των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του M.Sc. in Finance (full-time) και M.Sc. in Finance (part-time).