Προπτυχιακό, Μακροοικονομική ΙΙ, αναπληρώσεις

24-04-15 web.xrh 0 comment

24/4/2015

Αναπληρώσεις διαλέξεων στο μάθημα “Μακροοικονομική ΙΙ“:

  • Πέμπτη 04/6/2015, ώρα 6:15μμ – 9:00μμ, αίθουσα 204 και 
  • Πέμπτη 11/6/2015, ώρα 6:15μμ – 9:00μμ, αίθουσα 204