Προπτυχιακό, Παράγωγα, Αναπλήρωση μαθήματος 30/4/2015

29-04-15 web.xrh 0 comment

29/42015

Την Πέμπτη 30/4/205, θα πραγματοποιηθεί μια επιπλέον 2ωρη διάλεξη στο μάθημα 6ου εξαμήνου: “Παράγωγα Αξιόγραφα και τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, ώρα 10:15πμ -12:00μ, στην αίθουσα 101, ως αναπλήρωση διάλεξης που δεν πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.