Προπτυχιακό, Τραπεζική Λογιστική, ακύρωση μαθήματος 14/5/2015

14-05-15 web.xrh 0 comment

14/5/2015

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος επιλογής “Τραπεζική Λογιστική” αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή της θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.