ΧΟΡΗΓΙΑ KPMG

18-05-15 web.xrh 0 comment

 

 

 

Με στόχο να προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία και να ενισχύσει τους «ηγέτες» του μέλλοντος, η εταιρεία ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, KPMG, χορηγεί υποτροφία €1000 σε νεο-εισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος.