Δηλώσεις Μαθημάτων

19-05-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να δηλώσουν μαθήματα  (υποχρεωτικά και επιλογής) στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από 20-05-2015 έως και 29-05-2015.

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://students.unipi.gr/ με χρήση του προσωπικού κωδικού του κάθε φοιτητή και επιλογή των εντολών «Δηλώσεις-Έγγραφή σε εξάμηνο» / «Η δήλωσή μου» / «Αποστολή». Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, δίνεται η δυνατότητα έντυπης υποβολής της δήλωσης στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει προσωπικό κωδικό, μπορεί να προσέλθει στη Γραμματεία του Τμήματός του (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11.00-14.00) για την παραλαβή του.

Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με Αριθμό Μητρώου Σ00 και προγενέστερα (Παλαιού Προγράμματος Σπουδών), θα υποβάλλουν τις δηλώσεις των μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή καθημερινά κατά τις ώρες 11.30-13.30.