Προπτυχιακό, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

20-05-15 web.xrh 0 comment

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  &  ΟΡΟΛΟΓΙΑ

6°  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΔΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. APOSTOLOU, Ε. PASSAGES ON ECONOMICSSTAMOULIS

Chapters: 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23

2. MORMORI, P.        COMMERCIAL CORRESPONDENCE,

A PRACTICAL GUIDE’ Φαίδιμος

Chapters: 13 & 14  (Insurance, Banking)

3. DIAMANTIS, G. ‘ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION’- Φαίδιμος

Chapters: 7 & 8

4. SIVRIDOU, F.          ‘ESSAY WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES’. Φαίδιμος

Chapters: 2 & 4