Προπτυχιακό, Στατιστική ΙΙ, ύλη

25-05-15 web.xrh 0 comment

Ύλη Στατιστικής ΙΙ, εαρινό εξάμηνο 2015

 


Βιβλίο κ. Ρούσσα:

·         Κεφ. 1         ολόκληρο

·         Κεφ. 2         σελ. 9 – 33 (πάνω)

·         Κεφ. 3         σελ. 45 – 57 (μέχρι και το παράδειγμα 9) & σελ. 65 (§3.3) – τέλος

·         Κεφ. 4         ολόκληρο

·         Κεφ. 5         σελ. 119 – 126 (μέχρι τον ορισμό 4)

·         Κεφ. 6         σελ. 180 (κανονική κατανομή) – σελ. 185 (πρόταση 7)

·         Κεφ. 7         ολόκληρο

·         Κεφ. 10       μόνο το θεωρημα 1 ( i & ii )

·         Κεφ. 13       σελ. 415 – 420 (μέχρι §13.2) & σελ. 422 (§13.3) – σελ. 429

 

 

Βιβλίο κ. Πιττή:

·         Κεφ. 2         ολόκληρο (προαιρετικά)

·         Κεφ. 3         ολόκληρο (προαιρετικά)

·         Κεφ. 8         σελ. 249 – 255 (πρόταση 8.2.1) & σελ. 260 (8.3) – σελ. 273

·         Κεφ. 9         σελ. 295 (από οικογένειες διακριτών τυχαίων μεταβλητών) – σελ. 305


Σημειώσεις διαλέξεων