Προπτυχιακό, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Ύλη Εξετάσεων

02-06-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Γενικές αρχές αστικού δικαίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου της κ. Αγαλλοπούλου «Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου» (Σάκκουλας, 2012):

Σελίδες: 1-36, 49-88 (όχι το «Ίδρυμα»), 95-108, 121(«αυτοδύναμη προστασία»)–182, 186-219, 273-287, 299-310.

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις ασχολίαστο Αστικό Κώδικα. Φωτοτυπίες υπάρχουν στην είσοδο της γραμματείας του Προέδρου του Τμήματος (γρ. 328).