Προπτυχιακό, αμοιβαία αλλαγή διαλέξεων 2ου εξαμήνου, Πέμπτης 4/6/2015

03-06-15 web.xrh 0 comment

3/6/2015

Την Πέμπτη 4/6/2015, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή των διαλέξεων του 2ου εξαμήνου, ως εξής:

  • 08:15 – 10:00, Μαθηματικά ΙΙ (αντί Μακροοικονομική Ι), αίθουσα 104
  • 12:15 – 14:00, Μακροοικονομική Ι (αντί Μαθηματικά ΙΙ), αίθουσα 104