Α. Αντζουλάτος – Ώρες γραφείου για την εξεταστική

18-06-15 web.xrh 0 comment

Α. Αντζουλάτος – Ώρες γραφείου για την εξεταστική

Τρίτη, 23 Ιουνίου: 3:00 – 6:00μμ

Τρίτη, 30 Ιουνίου: 3:00 – 6:00μμ

Τετάρτη, 8 Ιουλίου: 3:00 – 6:00μμ