Ελληνική Παρουσία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ)

13-07-15 web.xrh 0 comment

Ελληνική Παρουσία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ).

Πραγματοποίηση μαθητείας ολίγων μηνών με καταβολή αποζημίωσης.