Δελτίο Τύπου, Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

18-09-15 web.xrh 0 comment

18/09/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

 

Χορηγία Υποτροφίας της GRIVALIA PROPERTIES για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η χορηγία θα δοθεί στον πρώτο στη σειρά κατατάξεως νεο-εισερχόμενο φοιτητή, με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω. Συνεκτιμώνται η εργασιακή εμπειρία, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και η συνέντευξη. Η χορηγία θα καλύψει πλήρως τα δίδακτρα του προγράμματος.

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Ως Τμήμα, επιδιώκουμε να έχουμε τάξεις με πολύ καλά διαφοροποιημένο «χαρτοφυλάκιο» γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2015 και θα διαρκέσει  τρία εξάμηνα.  Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.500.

Η χορηγία της GRIVALIA PROPERTIES δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης της ακαδημαϊκής προσπάθειας και της αριστείας και μάλιστα στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Περαντωνάκη Ειρήνη στο τηλ. 210 4142323.