Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

18-09-15 web.xrh 0 comment

18/9/2015


Χορηγία Υποτροφίας της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».

Πλήρης κάλυψη διδάκτρων.