Παράταση της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

18-09-15 web.xrh 0 comment

18/9/2015

  • Παράταση της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση