Παράταση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων στην Τριβάθμια Εκπαίδευση στις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους

18-09-15 web.xrh 0 comment

18/9/2015

  • Παράταση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων στην Τριβάθμια Εκπαίδευση στις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους