Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, ώρες διδασκαλίας

12-10-15 web.xrh 0 comment

12/10/2015

Το μάθημα 5ου εξαμήνου “Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική” θα διδάσκεται κάθε:

  • Τετάρτη, 14:15-16:00, αίθουσα 107 (αντί 12:15-14:00 στο Π. Αμφ.)
  • Πέμπτη, 10:15-12:00, αίθουσα 204 (ως έχει)