Προπτυχιακό, Στοχαστικός Λογισμός, ώρες διδασκαλίας

12-10-15 web.xrh 0 comment

12/10/2015

Το μάθημα επιλογής “Στοχαστικός Λογισμός” θα διδάσκεται κάθε:

  • Δευτέρα, 10:15-12:00, αίθουσα ΓΛ205 (αντί 08:15-10:00 στην 338)
  • Παρασκευή, 14:15-16:00, αίθουσα 105 (ως έχει)