Εγγραφές εισαγμένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Σοβαρών Παθήσεων, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

15-10-15 web.xrh 0 comment

16/10/2015

Εγγραφές εισαγμένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Σοβαρών Παθήσεων, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016