Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπου προπτυχιακών φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος

21-10-15 web.xrh 0 comment

                                                                                                          Πειραιάς 21.10.2015

Α.Π. 15092

 

 

Προς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

                                                         

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 26.10.2015 και ώρα 10.00 – 11.00 στην Αιθ. 336 προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματός μας. Η διαδικασία έχει ως εξής:

 

1.      Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής

2.      Υποβολή υποψηφιοτήτων

3.      Εκλογή ενός (1) εκπροσώπου για συμμετοχή στη Συνέλευση του Τμήματος

 

Σύμφωνα με το άρθ. 49, παρ. 2β του Ν.4009/2011, υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Ο εκπρόσωπος εκλέγεται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 27.10.2015 και ώρα 10:00 – 11.00 στην Αίθ. 105, με οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Τσιριτάκης