Προπτυχιακό, Εργαστήριο ΗΥ, ακύρωση μαθήματος

22-10-15 web.xrh 0 comment

22/10/2015

Το σημερινό μάθημα 1ου εξαμήνου “Εργαστήριο ΗΥ” δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Από το Γραφείο Προέδρου