Προπτυχιακό, ΠΑΔΑ, αλλαγή αίθουσας και ώρας

02-11-15 web.xrh 0 comment

2/11/2015

Το μάθημα 3ου εξαμήνου “Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων” θα διδάσκεται:

  • Δευτέρα, 10.15-12.00, αίθουσα 106 (ως έχει)
  • Παρασκευή, 10.15-12.00, αίθουσα 201 (αντί 12.15-14.00 αίθ 101)