Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Λογιστική, ακύρωση μαθήματος 4/11/2015

04-11-15 web.xrh 0 comment

4/11/2015

Το μάθημα 3ου εξαμήνου “Χρηματοοικονομική Λογιστική” της Τετάρτης 4/11/2015 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Από το Γραφείο Προέδρου