2 έως 13 Νοεμβρίου 2015: Αιτήσεις για δωρεάν διαμονή φοιτητών 1ου έτους, σε φοιτητικές εστίες

13-11-15 web.xrh 0 comment

2/11/2015

2 έως 13 Νοεμβρίου 2015: Αιτήσεις για δωρεάν διαμονή φοιτητών 1ου έτους, σε φοιτητικές εστίες.