Εσωτερική Ανακοίνωση για την Τεχνική Υποστήριξη του E-learning

23-11-15 web.xrh 0 comment

23/11/2015

Ζητείται άτομο για συνεργασία με το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σκοπό να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος (part time απασχόληση).

 

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Καλή γνώση PHP, Javascript, Mysql
– Εμπειρία στη διαχείριση Moodle 
– Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Wordpress 
– Εμπειρία στη διαχείριση Linux & Apache server, Windows server & IIS

– Καλή γνώση αγγλικών

 

Θα συνεκτιμηθούν:

          Γενικότερη επαγγελματική εμπειρία

          Συνεργασία με προγράμματα e-learning

          Ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ή/και σε εκπαιδευτικούς φορείς

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email  learnxrh@unipi.gr ή στο 2104142186, κα. Καραμολέγκου