Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι, ακύρωση μαθήματος

17-12-15 web.xrh 0 comment

17/12/2015

Το σημερινό μάθημα επιλογής “Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι” ακυρώνεται.