‘Ωρες γραφείου κ. Εγγλέζου για την εξεταστική** Oρθή Επανάληψη

02-02-16 web.xrh 0 comment

2/2/2016

‘Ωρες γραφείου κ. Εγγλέζου για την εξεταστική

** Oρθή Επανάληψη:

  • Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 13:00-15:00
  • Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου  15:00-17:00
  • Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 13:00-15:00