13ο Συνέδριο Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου

24-02-16 web.xrh 0 comment

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr

Αθήνα 1η Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πλήρες Video του 13ου Συνεδρίου ΣΕΔ, αναρτήθηκε σε 10 μέρη στο Youtube:

1ο: Χαιρετισμοί-1η Ενότητα
https://www.youtube.com/watch?v=EzMIbmezt7E

2ο: 1η Ενότητα-Ερωτήσεις
https://www.youtube.com/watch?v=l82zIvzxv2E

3ο: 1η Ενότητα-Ερωτήσεις
https://youtu.be/oQafIAHPOmQ

4ο: 1η Ενότητα-Ερωτήσεις-2η Ενότητα
https://youtu.be/ytUjUeQYu_U

5ο: 2η Ενότητα-Ερωτήσεις
https://youtu.be/MFvERzIhnN4

6ο: 3η Ενότητα-Τεχνική Ανάλυση
https://youtu.be/uJe4qKk3Z1M

7ο: 3η Ενότητα-Τεχνική Ανάλυση
https://youtu.be/YrURqzwIhgM

8ο: 3η Ενότητα-Προοπτικες Χρηματιστηρίου Αθηνών
https://youtu.be/t2S_86Kmk7g

9ο: 3η Ενότητα-ΠροοπτικεςΧρηματιστηρίου Αθηνών
https://www.youtube.com/watch?v=s-k2CoB5Sl0&feature=youtu.be

10ο: 3η Ενότητα-Ερωτήσεις-Αποφώνηση
https://youtu.be/tLi9wTGKJGo

Από τη γραμματεία του ΣΕΔ