Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Πρώτη Διάλεξη

01-03-16 web.xrh 0 comment

1/3/2016

Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Πρώτη Διάλεξη

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος ‘Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων’ (4ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/3.