Προπτυχιακό, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ, ανακοίνωση διδάσκοντος

02-03-16 web.xrh 0 comment

2/3/2016

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ“, ο καθηγητής κος Γκίκας Χαρδούβελης, θα δεχθεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο γραφείο του την Πέμπτη 3/3/2016, από τις 2:30μμ έως τις 4:00μμ.

Παρακαλούμε τους φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν μαζί τους μια αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας τους.