ώρες γραφείου καθηγητών, εαρινό εξάμηνο (2015-2016)

07-03-16 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου καθηγητών, εαρινό εξάμηνο (2015-2016)

  • Άγγελος Αντζουλάτος, Τρίτη 10:00–12:00 και Πέμπτη 10:00–11:00πμ
  • Μιχαήλ Ανθρωπέλος, Τρίτη 10:00-12:00μ και Τετάρτη 1:00-2:00μμ
  • Νικόλαος Απέργης, Τετάρτη 2:00-4:00μμ ή κατόπιν συνεννοήσεως
  • Γεώργιος Διακογιάννης, Δευτέρα 2.30μμ-3.30μμ και Παρασκευή 3.00μμ-5.00μμ
  • Νικόλαος Εγγλέζος, Πέμπτη 10:00-12:00μ
  • Νικόλαος Κουρογένης, Πέμπτη 2:00-2:40μμ και 3:15-4:10μμ
  • Δημήτριος Κυριαζής, Τρίτη 4.30-5.30μμ, Πέμπτη 1:00-2:00μμ και Πέμπτη 6:00-8:00μμ (μεταπτυχιακοί)
  • Αντωνία Μπότσαρη, Τρίτη 12:00-2:00μμ