Διδακτορικό, Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

07-03-16 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου Διδάσκοντες Ημέρα Διδασκαλίας Ώρα Διδασκαλίας Αίθουσα Διδασκαλίας Εξετάσεις
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι *1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ (15 ΩΡΕΣ) & ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (15 ΩΡΕΣ) Δευτέρα 7.3.2016 έως και Δευτέρα 23.5.2016 18:00-21:00 ΑΙΘ 338/ΑΙΘ 104, Γρηγ. Λαμπρακη 21&Διστόμου Δευτέρα 6.6.2016
Χρηματοοικονομική ΙΙ-Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Κ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ (24 ΩΡΕΣ) & Κ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ (6 ΩΡΕΣ) Τρίτη 15.3.2016  έως και Τρίτη 31.5.2016 18:00-21:00 ΑΙΘ 104, Γρηγ. Λαμπρακη 21&Διστόμου Πέμπτη 9.6.2016
Ανάλυση Χρονοσειρών ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ Τετάρτη 9.3.2016 έως και Τετάρτη 25.5.2016 18:00-21:00 ΑΙΘ 105, Γρηγ. Λαμπρακη 21&Διστόμου Δευτέρα 13.6.2016
Διδακτορικό Σεμινάριο ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ Πέμπτη 10.3.2016 έως και Πέμπτη 26.5.2016 18:00-21:00 ΑΙΘ 338 (η αίθουσα ισχύει έως Πέμπτη 26.5.2016)

Χρηματοοικονομική ΙΙΙ-Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου

ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ν. ΕΓΓΛΕΖΟΣ Παρασκευή 11.3.2016 έως και Παρασκευή 3.6.2016 18:00-21:00 ΑΙΘ 104, Γρηγ. Λαμπρακη 21&Διστόμου Τετάρτη 15.6.2016
08/03/16 Διδακτορικό, ακύρωση και αναπλήρωση μαθήματος
*1 Επιπλέον στο πλαίσιο του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι” θα πραγματοπιηθούν 6 ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων από τον Καθηγητή κ. Γ. Σκιαδόπουλο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ κάθε Πέμπτη 18.00-21.00 με έναρξη την Πέμπτη 10.3.2016